Sponsor Cup FB Share
Image 1 Image 2 Image 3
Join journey

Eto ang iyong OTWOLista account page!
Dito mo makikita ang mga naipon mong points,
nakuhang mga special stamps at nagawang activities.

+ INVITE FRIEND

INFORMATION

NAME
Rhea Bacayawa

LEVEL PUSONG OFW

YOUR INVITE CODE OTWOL-035116

268 ACHIEVE

100 COMMENTS

0 SHARES

0 INVITES

2 ENTRIES

Unang Video Perfect 10 100th Comment OTWOLISTA 100th Share Unang Friend Unang Comment 10th invite Unang Achieve Unang Share Unang Picture 100th Like Karir
  • rheabacayawa01@yahoo.com

    Star 2

    Napakahirap para kay clark ang naging desisyon ni leah na piliin ang trabaho nya, na humantong aa paghihiwalay nilang dalawa.. ramdam ko kayo dalawa clark at leah.. dadating din ang time kung kayo-kayo talaga.. Always pray to God.. #OTWOLBrokenhearted

  • rheabacayawa01@yahoo.com

    Star 2

    Katulad ng chorus ng song na "stay" Why did you have to leave me When you said that love will conquer all Why did you have to leave me When said that dreaming was as good as reality. Mahirap mawalan ng minamahal kaya masakit kay clark ang nangyari. #OTWOLDisappointment